Forskardagarna

Azusa Street Productions dokumenterade Forskardagarna, en konferenshelg arrangerad av FUB där människor med intellektuella funktionshinder och ämnesexperter samlades för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Vårt team dokumenterade alla seminarier på plats och sedan producerade vi en DVD från konferensen bestående av nio filmer....

0
0

Aktualiteter

Denna produktion gjordes på beställning till teaterföreställningen Aktualiteter som spelades på Dramalabbet i Stockholm. Filmen ingick som ett moment i föreställningen där skådespelarna plötsligt projicerades i fonden av scenrummet. Filmen är gjord med hjälp av greenscreen och ett gediget klipp- och efterarbete i After Effects. Skådespelarna...

0
37