Mitsubishi Electric

Det här är en informationsfilm åt Mitsubishi Electric som på ett detaljerat men lättförklarligt sätt visar hur det går till när Ecodan luftvattenvärmepump installeras hemma hos en villaägare. Filmens syfte är att förklara en hel arbetsprocess på kort tid och visa hur lättinstallerad produkten är. Filmen ingår i Mitsubishi Electrics filmutbud och används på deras Youtubekanal.

 

Kategori

Företagsfilm