Nationalencyklopedin

En film om kunskap producerad på uppdrag av Nationalencyklopedin. Vad är kunskap? Den frågan ställdes till elever i grundskolan och gymnasiet i Stockholm. Hur skaffar man information – och hur vet man att den är sann? Barn och tonåringar berättar om sina olika associationer till ordet kunskap och vad det innebär för just dem. Filmen visades under Kunskapsdagen i samband med en paneldiskussion om ämnet.

 

Kategori

Företagsfilm