Aktualiteter

Denna produktion gjordes till teaterföreställningen Aktualiteter som spelades på Dramalabbet i Stockholm. Filmen projicerades på en fond i scenrummet som ett moment i föreställningen. Skådespelarna heter David Weiss, Elmira Arikan, Louise Löwenberg, Erik Magnusson och Benjamin Moliner.