Mitsubishi Electric / Actionhjälten

Kan man göra en humoristisk film om en värmepump? Självklart! I den här filmen är installatören skildrad som en hjälte. På ett enkelt och lättsamt sätt visar filmen hur luftvärmepumpen HERO installeras i en villa. Filmen används på Mitsubishi Electrics Youtubekanal och på HEROs webbsida.