Mitsubishi Electric / Sverigefilmen

Från söder till norr i Sverige hittar man Mitsubishi Electrics värmepumpar i villor och fritidshus. Det här är en film som visar på mångfalden av boenden med olika slags värmepumpar från Mitsubishi Electric.