Svansjön

En film som berättar om teaterföreställningen Little Swan Lake. Föreställningen är en fri tolkning av klassiska Svansjön. Uppsättningen är ett samarbete mellan Claire Parsons Co & Dramaten. Filmen visades vid barn- och ungdomsfestivalen Bibu 2022.