”Riksförbundet FUB och forskningsstiftelsen ALA har anlitat Azusa Street Productions ett flertal gånger för att dokumentera viktiga möten. Filmad dokumentation är ett viktigt verktyg för kunskapsspridning inom vår organisation som har personer med intellektuell funktionsnedsättning i fokus. Vi ställer inte bara höga krav på teknisk kvalite utan även höga krav på hur de vi samarbetar med bemöter vår målgrupp. Azusa Street Productions har klarat båda kraven med bravur.”