Talita

Talita hjälper kvinnor ur prostitution, pornografi och människohandel. Azusa Street Productions har producerat 18 filmer till Talita som snart går att beställa via Talita.