Galan Störd och stolt

Azusa Street Productions fick hedersuppdraget att filma galan Störd och Stolt i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Galan gästades av den internationella fotomodellen Madeleine Stuart, många artister uppträdde och ett flertal priser delades ut. Fotograf: Ola Elmquist

Svenska kyrkan

Azusa Street Productions har producerat en film åt Svenska Kyrkans gymnasieprojekt ”Oh my God!”. Projektet pågick under två år på fem gymnasieskolor i Gävle.

Forskardagarna

Azusa Street Productions dokumenterade Forskardagarna, en konferenshelg där människor med intellektuella funktionshinder och ämnesexperter, samlades för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Vårt team filmade alla seminarier och producerade en DVD från konferensen på uppdrag av FUB.

Aktualiteter

Denna produktion gjordes till teaterföreställningen Aktualiteter som spelades på Dramalabbet i Stockholm. Filmen projicerades på en fond i scenrummet som ett moment i föreställningen. Skådespelarna heter David Weiss, Elmira Arikan, Louise Löwenberg, Erik Magnusson och Benjamin Moliner.